Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (2)

  1. 1.
    Zeitschriftenartikel
    Lin, H.; Gong, J.; Miao, H.; Guterman, R.; Song, H.; Zhao, Q.; Dunlop, J. W. C.; Yuan, J.: Flexible and Actuating Nanoporous Poly(Ionic Liquid)–Paper-Based Hybrid Membranes. ACS Applied Materials and Interfaces 9 (17), S. 15148 - 15155 (2017)
  2. 2.
    Zeitschriftenartikel
    Zhao, Q.; Heyda, J.; Dzubiella, J.; Täuber, K.; Dunlop, J. W. C.; Yuan, J.: Sensing Solvents with Ultrasensitive Porous Poly(ionic liquid) Actuators. Advanced Materials 27 (18), S. 2913 - 2917 (2015)
 
loading content
Zur Redakteursansicht